اين کشور با توجه به سياست خارجى خود طبيعتاً نزديکترين روابط ممکنه را با ديگر کشورهاى سوسياليستى برقرار نموده بود. اين همکارى از طريق اين امر که احزاب و دولت‌هاى جوامع سوسياليستى عمده بر سر مسائل مهم در مورد بناى يک جامعه سوسياليستى و برقرارى سياست‌هاى بين‌المللى توافق کامل داشتند، افزايش مى‌يافت. ملاقات‌هاى دوجانبه و چندجانبه بين رهبران حزبى و دولت نقش مهمى را در رابطه با مناسبات کشورهاى سوسياليستى ايفاء مى‌کرد. هيئت‌هاى عالى رتبه که نماينده حزب کمونيست و دولت مجارستان بودند بيشتر به کشورهاى سوسياليستى ديگر مسافرت مى‌کردند و همچنين هيئت‌هاى مربوطه آن کشورهاى به مجارستان سفر مى‌کردند. مرتباً نيز جلساتى بين رؤساى دولت، وزراء و هيئت‌هاى پارلمانى تشکيل مى‌شد که اين جلسات سهم برجسته‌اى در پيشرفت همکارى سياست خارجى مجارستان با ديگر کشورهاى سوسياليستى داشت.


مجارستان فعالانه در امور و موارد مسائل بين‌المللى با ساير کشورهاى سوسياليستى هماهنگى مى‌کرد. اين کشور ترقى هرچه بيشتر همکارى اقتصادى با کشورهاى سوسياليستى را يک نفع ملى و ضرورى تلقى مى‌کرد و با وجود مشکلات روزافزون اقتصادى جهان به همکارى خود با اتحاد شوروى سابق به‌منظور راه‌حلى در زمينه امور اقتصادى و پيشرفت اقتصاد کشور تکيه مى‌نمود. به‌طورى‌که ۶۰% احتياجات مواد سوختي، مواد خام و مواد شيميايى و همچنين تمام نيروى برق، زغال، زغال صنعتى و سنگ آهن خود را از اين کشورها به‌خصوص از اتحاد شوروى سابق تأمين مى‌نمود که حدود ۸۰% نفت آن از شوروى مى‌آمد. و ۸۰% ماشين‌آلات خود را به کشورهاى عضو شوراى همکارى مشترک اقتصادى صادر مى‌کرد و دو سوم محصولات کشاورزى مواد غذايى کشور به‌همين شورا فروخته مى‌شد. مجارستان، در روابط خود با بلوک غرب از اصول همزيستى مسالمت‌آميز پيروى مى‌کرد و با کشورهاى بى‌طرف مانند اطريش، فنلاند مناسبات سياسى و تجارى داشت.


روابط ميان مجارستان و کشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى به‌شرح زير بوده است:


- ارجحيت به روابط بين دولتى با کشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى اروپا بر اساس مرزهاى مشترک.


- هماهنگى ميان روابط سياسى خود با ديگر سياست‌ها.


- توجه به روابط اقتصادى در مورد استفاده از ديپلماسى جهت بهبود دورنماى تجارت خارجى خود.


- تلاش جهت خنثى نمودن کوشش‌هاى بعضى محافل تندروى سرمايه‌دارى به‌منظور از بين بردن تشنج‌زدايي.


- رفتار بر طبق تعهدات ملى و بين‌المللى خود.


اکنون اروپا منطقه کليدى در سياست خارجى مجارستان و محلى است که ديپلماسى مجارستان از آنجا بر اکثر اقدامات خود نظارت مى‌کند. اکنون که ديگر قاره اروپا تقسيم‌بندى ندارد و جنگ سرد به اتمام رسيده است به‌دليل تغييرات پيش آمده در اروپاى شرقى و مرکزي، يک اروپاى و احد و منطقه آتلانتيک شمالى به‌ وجود آمده و مجارستان روى حمايت‌هاى ۲۴ کشور اروپا حساب مى‌کند. تغيير در نظام، خروج از سازمان پيمان ورشو و امکان تشريک مساعى شرق و غرب در روابط مجارستان با ناتو يک تحول اساسى پديد آورد. در سال ۱۹۸۹، مجارستان، اطريش، يوگسلاوى و ايتاليا تصميم گرفتند يک طرح همکارى منطقه‌اى را برنامه‌ريزى کنند. اين طرح همکارى منطقه‌اى شامل تمامى نواحى مهم روابط بين‌المللى با انتظارات سياست امنيتى مى‌باشد. اتحاد دو آلمان موجب تغييرات معتنابهى در سياست خارجى و روابط اقتصادى خارجى مجارستان گرديده است.


نخستين و اساسى‌ترين معاهدات بين جامعه اروپايى و مجارستان که سرآغاز فصل جديدى در روابط بين کشورهاى اروپاى شرقى و جامعه اروپايى است در سال ۱۹۸۹ برقرار شد. کميته بازرگانى خارجى اتحاديه اروپايى موافقت‌نامه روابط را تنها با کشورهايى که داراى برنامه‌هاى وسيع اصلاحات اجتماعى و اقتصادى بودند به امضاء رساند. مجارستان که عضو مثلث ويشگراد (مجارستان - لهستان - چکسلواکي) از اروپاى مرکزى - شرقى است با کشورهاى بنلوکس که شامل هلند و لوکزامبورگ و بلژيک مى‌باشد رابطه دارند. اولين کنفرانس ميان اين دو اتحاد در ۱۹ مارس ۱۹۹۲ در بروکسل تشکيل شد و هدف آن بررسى راه‌هاى عملى انتقال تجربيات کشورهاى بنلوکس به مثلث ويشگراد عنوان شده است.