طى سال‌هاى (۹۲ - ۱۹۸۹) چين به مجارستان به‌ميزان ۱۰۰ ميليون فرانک سوئيس بدهکار، و وزارت روابط اقتصادى بين‌المللى قادر نيست تا طلب خود را وصول کند.


در دهه‌هاى گذشته سيستم پرداخت در معاملات چين و مجارستان تهاترى بوده است. بنابراين در آخر سال تسويه‌حساب به فرانک سوئيس صورت مى‌گرفت و طرفى که اضافه فروش داشت در چارچوب قرارداد جديدى اين رقم را سال بعد با خريد از طرف ديگر جبران مى‌کرد. مجارستان در سال ۱۹۸۸، ۱۶ ميليون فرانک سوئيس اضافه صادرات داشته که شرکت هنوز نتوانسته‌‌اند اين مبلغ را با خريد از چين جبران کنند شرکت‌هاى چينى وقتى به‌صوتر تهاترى معامله مى‌کنند قيمت کالاها خيلى بالاتر است تا زمانى‌که در چارچوب ارز آزاد معامله مى‌کنند. بازرگانى مجارى بعد از آزاد شدن واردات به‌سادگى به ارز آزاد دست يافته‌اند و به نفع آنها است با ارز آزاد معامله کنند. بانک ملى مجارستان نفعش در اين است که از اين طلب آزاد شود. يک شرکت تجارى مجارى در بهار سال ۱۹۹۱ براى خريد اين طلب اظهار آمادگى کرد و قرار شد شرکت مذکور تا تاريخ ۲۰ نوامبر بدهى چين را با ارز معتبر به بانک ملى مجارستان پرداخت نمايد و در مقابل از چين ۹۵ ميليون فرانک کالا بخرد. اين مسئله از نظر وزارت روابط اقتصادى بين‌المللى بلامانع است. مسؤولين شرکت مجارى با اجازه بانک ملى به‌عنوان هيئت رسمى به چين رفته و موافقت کردند از ۱۶ شرکت که چين تعيين کرده خريد کنند.