تجارت خارجى نقش بسيار مهمى در اقتصادى مجارستان ايفاء مى‌نمايد به‌طورى‌که صادرات کالائى در سال ۱۹۸۷ حدود ۴۵% از توليد خالص مادى اين کشور را تشکيل مى‌داده است. سابقاً تجارت خارجى مجارستان تقريباً به‌طور مساوى با کشورهاى سوسياليستى و کشورهاى غربى صورت مى‌گرفت. عمده‌ترين اقلام صادراتى اين کشور را محصولات کشاورزي، ماشين‌آلات و مصنوعات نيم‌ساخته تشکيل مى‌دهند و اقلام عمده وارداتى نيز مواد سوختي، کالاهاى نيمه تمام و ماشين‌آلات مى‌باشد. به‌دنبال تحولات اروپاى شرقى و ضرورت انجام اصلاحات اقتصادى در کشورهاى مزبور، دولت مجارستان نيز به‌منظور انجام اين اصلاحات و سوق دادن اقتصاد کشور به‌سمت اقتصاد بازار برنامه سه‌ساله‌اى را در سال ۱۹۸۷ به‌مورد اجرا گذارد که يکى از اهداف اين برنامه آزادسازى تدريجى واردات از مناطق ارزى قابل تبديل بود. در اول ژانويه سال ۱۹۸۹ دولت مجارستان اولين مرحله آزادسازى واردات را به‌مورد اجرا گذارد که بدين ترتيب ۴۰% از واردات بدون کسب مجوز به کشور وارد خواهد شد.


هدف دولت از اين اقدام افزايش قدرت رقابت توليدکنندگان داخلى از طريق دسترسى آسان به منابع از جمله واردات مى‌باشد. قابل ذکر است که اولين مرحله اقلام واردات شامل: ماشين‌آلات، فرآورده‌هاى شيميايى و صنايع سبک گرديد. کل درآمدهاى ارزى قابل تبديل در اين سال ۸۷۵/۵ ميليون دلار بوده است. در ترکيب صادرات مجارستان در سال ۱۹۸۸ پيشرفتى حاصل نگرديد به‌طورى‌که صادرات مواد خام و کالاهاى نيمه تمام نظير مواد شيميايى و متالوژى ۲۰% از عوايد ارزى قابل تبديل را به‌خود اختصاص داده بودند؛ در حالى‌که صادرات کالاهاى مصرفى و توليدات صنايع سبک ۷% و صادرات کالاهاى ساخته شده تنها ۵% افزايش داشتند. از سوى ديگر صادرات محصولات مهندسى و فرآورده‌هاى غذايى با سطح پردازش بالا در اين سال ۲۴% افزايش يافتند که عمدتاً ناشى از افزايش صدور اين محصولات به کشورهاى جامعه اقتصادى اروپا و کشورهاى اسکانديناوى بود. يکى از تحولات قابل توجه در جريان صادرات مجارستان در سال ۱۹۸۸ کاهش صادرات اين کشور به کشورهاى جهان سوم بود که مشخصاً ۲۵% از صادرات ارزى قابل تبديل مجارستان را تشکيل مى‌داد؛ در حالى‌که اين رقم طى ده سال گذشته حدود ۳۵% بوده است. صادرات ارزى قابل تبديل پيامد چندين عامل خارجى و داخلى مى‌باشد که در اينجا به ذکر مهم‌ترين آنها مى‌پردازيم:


۱. کاهش تقاضاى داخلى در نتيجه اقدامات دولت به‌منظور تأمين کالا در جهت صادرات به غرب؛


۲. اعطاى سوبسيد و مشوق‌هاى صادراتى جهت بالا بردن انگيزه صادرات به غرب؛


۳. تقاضاى زياد در غرب براى طيف وسيعى از کالاهاى که منجر به افزايش حجم صادرات گرديده است.


۴. يک افزايش غيرمنتظره ۴۴% در صادرات ارزى معتبر به طرف‌هاى تجارى عضو کومکون.


صادرات غلات به شوروى سابق ۲۹۰ ميليون دلار درآمد ارزى قابل تبديل به‌دنبال داشته است. در مقابل افزايش صادرات توليدکنندگان داخلى و مصرف‌کنندگان شاهد کاهش واردات ارزى قابل تبديل در سال ۱۹۸۸ بودند. بر حسب نرخ‌هاى جارى فورينت واردات ارزى قابل تبديل ۲/۶% افزايش داشت ليکن بر حسب حجمي، ۸/۶% کاهش در واردات صورت گرفت.