سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

فنلاند با مساحت ۳۳۸۰۰۰ کيلومتر مربع در شمال اروپا روى طول جغرافيائى ۲۲ درجه تا ۳۲ درجه و عرض جغرافيائى ۶۰ درجه الى ۷۰ درجه قرار دارد.


قديمى‌ترين اکتشافات باستان‌شناسى شاهدى بر سکونت بشر در فنلاند در ايام بعد از دورهٔ يخ يعنى حدود ۷۵۰۰ سال پيش از ميلاد مى‌باشد.بنا به برخى از نظرات جامعه شناسى و نيز مردم شناسي، اقوام فنلاندى از ابتدا از نواحى سيبرى به سرزمين فنلاند مهاجرت نمودند.


از ميان کشورهاى نورديک، دو کشور ايسلند و فنلاند از سيستم حکومت جمهورى برخوردار هستند و مابقى سلطنتى مى‌باشند. البته فنلاند در يک مرحله از تاريخ به استقرار نظام سلطنتى نزديک شده بود و آن هنگامى بود که در سال ۱۹۱۸ شاهزاده آلمانى به عنوان پادشاه فنلاند انتخاب گرديد؛ .