سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

قبرس با مساحتی در حدود ۹۲۵۱ کیلومتر مربع سومین جزیرهٔ بزرگ در دریای مدیترانه بعد از سیسیل (Sicily) و ساردنی (Sardinia) می‌باشد.


موقعیت خاص جغرافیائی قبرس در طول تاریخ باعث شده است تا توجه کشورهای اطراف را به خود جلب نماید ، طبق شواهد تاریخی اولین قومی که وارد جزیره شدند قایقرانان فینیقی بودند که از این جزیره جهت تجارت و بهره‌برداری معادن استفاده کردند ، در سال‌های بعد از آن نیز کشورهای قدرتمند منطقه مانند مصر ، ایران ، روم و سوریه از این جزیره جهت مقاصد خود سود بردند.


جمهوری قبرس در تاریخ ۱۶ آگوست ۱۹۶۰ به استقلال رسید. در آن تاریخ قانون‌اساسی به‌وسیلهٔ آخرین فرماندار مستعمرهٔ قبرس سِر هاف فوت (Sir Hugh Foot) ، کنسول یونان کریستوبلوس (Kiristo Bulus) ، کنسول ترکیه تورل (Turel) و ماکاریوس از طرف جامعهٔ یونانی‌نشین و دکتر فاضل کاتچوک از طرف جامعهٔ ترک‌نشین قبرس به امضاء رسید. وجود امضاءکنندگان نتیجهٔ این حقیقت بود که قانون‌اساسی منبعث از ارادهٔ داوطلبانهٔ مردم نبوده ، بلکه در پی معاهدهٔ زوریخ بود که بین یونان و ترکیه به امضاء رسیده بود.