جاده‌ها و خط آهن

کل خط آهن در سال ۱۹۹۰، Km ۱۴/۵۱ بوده است که Km ۹/۶۳۸ آن در استفاده صنعت شکر و Km ۴/۸۸۱ باقى‌مانده براى خدمات عمومى است. وزارت حمل و نقل مسئول تمام حمل و نقل‌هاى عمومى است.


طول کل جاده‌هاى سنگفرش در ۱۹۸۷، Km ۱۳/۱۱۲ بوده که Km ۵۷۵ آن ماشين‌رو بوده است؛ بزرگراه مرکزى از پناردل ريو از غرب تا سانتياگو، به طول Km ۱/۱۴۴ کشيده شده است. علاوه بر اين بزرگراه سنگفرش، تعدادى جاده‌هاى فرعى سنگفرش است؛ اما در ۱۹۸۵، Km ۳۳/۴۴۳ از کل جاده‌ها خاکى بود و بسيارى نيز فقط در فصل خشک توسط وسايط موتورى قابل استفاده بوده است.


خط هوايى خصوصى

چندين خط هوايى بين‌المللى در هاوانا در حال فعاليت است، از قبيل سانتياگو در کوبا، کاماگوى و وارادرو.