سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

جمهوری کرواسی که در سواحل شرقی دریای آدریاتیک واقع شده از دامنه‌های آلپ تا مناطق جلگه‌ای و سواحل رودخانه‌های دانوب و دراوا امتداد یافته است.


براساس سرشماری سال ۱۹۹۱ جمهوری کرواسی ۴ ، ۷۶۰ ، ۳۴۴ نفر جمعیت دارد که در مقایسه با سرشماری سال ۱۹۸۱ که ۴ ، ۶۰۱ ، ۴۶۹ نفر جمعیت داشت ، رشدی حدود یک درصد را نشان می‌دهد. جمعیت مناطق مسکونی و تراکم آنها از سال ۱۸۷۵ (که از آن موقع تا به حال اطلاعات آماری دقیقی موجود است) در حال افزایش بوده است.


قانون‌اساسی کرواسی در دسامبر ۱۹۹۰ اعلام شد. کرواسی اعلامیه جدائی از جمهوری فدرال یوگسلاوی را در ژوئن ۱۹۹۱ صادر کرد و به موجب آن استقلال رسمی خود را در هشت اکتبر ۱۹۹۱ اعلام نمود. مطابق قانون‌اساسی جمهوری کرواسی کشور دموکراتیک و قانونی است که در آن قدرت متعلق به مردم است و به‌طور مستقیم و به‌وسیله نمایندگان منتخب حکومت مردمی اداره می‌شود.