کشاورزي، جنگلدارى و ماهيگيرى (Ayricultural, forestry and fishing)

زيربناى اقتصادى کشور برمه را بقايا و اثرات توليدات ابتدائى تشکيل مى‌دهد. بررسى اصل و فرع توليد ناخالص ملى که کلاً ۴۱ درصد حجم اقتصاد اين کشور را به عهده دارد.ا ز ۸/۱۱ درصد مساحت برمه که در حدود ۷/۶۷ ميليون هکتار از زمين‌هاى زراعى و زير کشت و ۸ ميليون هکتار زمين‌هاى کشاورزى وسيع مى‌باشد، تشکيل شده است. دولت اخيراً اعلام نموده، طرح‌هائى جهت توسعه و گسترش زمين‌هاى کشاورزى و زراعى در دست تهيه دارد.


در حدود ۱۸ درصد از زمين‌هاى زيرکشت با روش جديد آبيارى مى‌شود، با استفاده از وسايل مدرن کشاورزى ميزان محصولات را به دو برابر افزايش داده‌اند. ۹/۶۱ درصد از کل کشاورزان در حدود دو هکتار يا بيشتر زمين جهت کشاورزى در اختيار دارند که با همکارى بقيه اعضاء خانواده بر روى اين زمين‌ها کار مى‌کنند.

محصولات کشاورزى (Agricultural crops)

طبق ارزيابى دولت در ۹۰-۱۹۸۹ مقدار زمينى که زير کشت برنج قرار داشت، بيشتر از زمين‌هاى زير کشت محصولات ديگر کشاورزى بود که وسعت آن به ۸/۴ ميليون هکتار مى‌رسيد. توليد بذر اصلاح شده، تهيه کودهاى شيميائى و روش مبارزه با آفات به طريق صحيح از عوامل اصلى مرغوبيت در نوع محصول به‌شمار مى‌رفت. تکنيک‌هاى پيشرفته در امر آبيارى زهکشى‌هاى صحيح جهت آبرسانى و توسعه زمين‌هاى زراعي، سبب توليد محصولات گوناگون کشاورزى با کيفيت بسيار خوب گرديد.


اين روش که اصطلاحاً (HYVS - High Yielding Varieties - محصولات گوناگون مرغوب و يا محصولات فراوان و متنوع) ناميده مى‌شود. انتخاب اين روش سبب افزايش محصولات کشاورزى تا ميزان دو برابر طى دهه گذشته بوده، که ميزان توليد در هر هکتار به ۹/۲ تن رسيد، اگرچه هنوز طبق استاندارد جهانى اين مقدار در هکتار کم مى‌باشد، ولى در طى دو سال گذشته ميزان آن افزايش يافته و به سمت استاندارد متمايل گرديده است. در مجموع برداشت محصولات ديگر به مقياس زياد افزايش يافته و محصول گندم به بيشتر از سه بار در سال نسبت به ده سال گذشته رسيده. همچنين زمين‌هاى زير کشت برنج (شاليزارها) که تحت همان روش (HYVS) آماده گرديده‌اند، ميزان برداشت محصول آنها طى ده سال گذشته به سه برابر افزايش يافته. در حال حاضر اين مقدار به ۷۶ درصد بالغ گرديده است. براساس يک بررسى رسمى ميزان توليد برنج در ۹۰-۱۹۸۹ به ۵/۱۳ ميليون تن رسيده، علاوه بر تأمين مصرف‌هاى داخلى مقدار از آن نيز صادر گرديده است.


مهم‌ترين محصولات کشاورزى برمه عبارتند از: برنج آسياب نکرده، گندم، ذرت، حبوبات، انواع بادام زميني، کنجد، ادويه‌جات و فلفل، پياز، سير، سيب‌زميني، کنف، پنبه، نيشکر، کائوچو، تنباکوى برمه و تنباکوى ويرجينيا که کشت آن با آب و هواى برمه مناسب مى‌باشد، در اين کشور توليد مى‌شود. همچنين دانه‌هاى روغني، گياهان داروئى و محصولات خوردنى و غيرخوردنى در برمه توليد مى‌گردد.

پرورش دام (Livestock)

طبق آمار سازمان خواروبار و کشاورزى FAO - Food and Agriculture Organization تعداد دام‌هاى موجود در برمه در ۱۹۸۸ عبارت بود از: ده ميليون رأس گاز (Cattle)، ۲/۲ ميليون رأس گاوميش (Buffalo)، ۳ ميليون خوک (pig)، ۲۹۳۰۰۰ رأس گوسفند (Sheep)، ۱/۱ ميليون رأس بز (goat) و ۱۳۹۰۰۰ رأس اسب (Horse) مى‌باشد.


در مجموع تعداد کل گاو، و گاوميش موجود در کشور برمه در ۷۰-۱۹۶۹ در حدود ۷ ميليون رأس بود، که ۶/۱ ميليون رأس آن شخصى و متعلق به افراد بوده است. با تلاش‌هائى که براى بهبود و اصلاح توليد مثل و پرورش دام در طى سال‌هاى ۸۹-۱۹۸۸ به‌عمل آمد، ميزان ذخاير دام‌هاى شخصى افزايش يافت که شامل اغلب احشام و چارپايان اهلى مى‌باشد. همين کوشش‌ها سبب بهبودى و مرغوبيت در انواع نژادهاى پرورش گرديد. بخش گونه‌هاى مختلف دام در ۳۵ استان که داراى مزرعه‌هاى پرورشى بودند، انجام گرفت. به‌دنبال تلاش‌هاى دولت براى سرعت بخشيدن به مکانيزه کردن کشاورزي، که در چهار سال گذشته به‌کندى صورت گرفته بود. گله‌هاى گاوميش در اثر کمبود چراگاه از رشد قابل توجهى برخوردار نبودند، انگيزه اين امر را کم شدن نيروى کشاورزى و پرورشى لازم در طول همين چهار سال بيان نموده‌اند.


دولت در ۱۹۸۸ به بعد پروژه‌هاى لازم را براى اصلاح و بهبود دام از جمله تهيه علوفهٔ دامى با کيفيت خوب و به‌طور فراوان و ايجاد چراگاه و مراتع لازم به مورد اجراء گذاشته است.

ماهيگيرى (Fishing)

صنعت ماهيگيرى يکى از بزرگ‌ترين منابع درآمد ملي، صادرات مواد پروتئينى به‌شمار مى‌آيد. قراردادهاى اجاره مناطق ساحلى براى صيد ماهى به کشتى‌هاى ماهيگيرى خارجى پيشنهاد شده است.


به‌طور کلي؛ با هميارى و کمک و وام‌هاى خارجي، اين بخش از اقتصاد کشور برمه توانسته است، نسبت به بهبود اوضاع ماهيگيرى قدم‌هاى مثبت برداشته. در زمينه‌هاى صيد و انبار و تهيه سردخانه و ديگر وسايل مورد نياز در سال‌هاى اخير اقدام‌هاى اساسى انجام دهد. صيد مرواريد که در مقياس وسيعى انجام مى‌گيرد يکى از مهم‌ترين اقلام صادراتى برمه مى‌باشد. اخيراً توريست‌ها مقدار قابل ملاحظه‌اى از آنها را در شرکت‌هاى تعاوني، دولتى و تعاونى‌هاى شيلات و ماهيگيرى مشاهده نموده‌اند.


هم‌اکنون تعداد ۶۸ قايق و کشتى ماهى‌گيرى بزرگ و کوچک در برمه وجود دارد، که توسط بنگاه‌هاى دولتى اداره مى‌گردد. طبق يک آمار تقريبى توليدات ۹۰-۱۹۸۹ هر يک از اين مؤسسه‌هاى دولتى معادل ۱۳۴۳۸ تن انواع ماهى بوده است.

جنگل‌کارى (Forestry)

توليدات تخته چندلا و توان اين کشور در جمع‌آورى و آسياب نمودن سرشاخه‌ها جهت ساختن انواع تخته چندلا، نئوپان از مهم‌ترين راه‌هاى توسعه صادرات منابع جنگلى برمه مى‌باشد.


با ايجاد نمونه‌هاى اصلاح شدهٔ درخت ساج، ميزان توليد فرآورده‌هاى چوبى در ۱۹۸۹ به ۳۹۷،۰۰۰ مترمکعب (تن مکعب) و ميزان توليد فرآورده‌هاى چوبى سخت جنگلى به ۷۴۹،۰۰۰ مترمکعب رسيده است.