۱. ميگو (Prawn) ميگوهاى پرورشى در آب شيرين و ميگوهاى دريائى صيد شده در انواع مختلف با سر و بدون سر در اندازه‌هاى مختلف.


۲. ماهى (Fish)


۳. ماهى‌هاى ژلاتينى (Jelly Fish) در دو درجه ۱ و ۲ و مخلوط که به ستاره دريائى شهرت دارند.


۴. انواع ماهى‌هاى ديگر، حلزون صدف مادر که داراى مرواريد مى‌باشد، صدف مرده و صدف زنده.


۵. تخم لاک‌پشت (Turtle Eggs) اين محصولات توسط شرکت ماهى و مرواريد خلق به نشانى زير در دسترس بازار جهانى قرار دارد.


People's pearl and Fishery Corpotation 654 Merchant street, Rangoon. Tel: 18022-18112, Cable: WHALES Tellex: Paerls BM 2042