۱. گليسيرين خام (Crude Glycerine) که در گونه‌هاى مختلف موجود مى‌باشد.


۲. تمبر هندى (Tamarind Seeds) به‌صورت دانه با مشخصات زير:


Plysaccharide ---> 40-50%
Protein ---> 15-20%
Fat ---> 5-7%
Fibre(الياف) ---> 0.7-5%


۳. مارهاى زنده: Live Snakes از زهر آنها جهت ساختن انواع مختلف واکسن استفاده مى‌شود، عارى از هرگونه بيمارى و به‌طور سالم در دست قرار دارد.


۴. مارهاى خشک شده. Dried Snakes


۵. پوست مار. Snake Skins


۶. زهردان مار. Snake Gall, Bladder


۷. زهر مار و عقرب (Snake Venoms) براى آزمايش‌هاى لازم در مراکز سرم‌سازى مورد استفاده مى‌باشد، مؤسسه زير اين توليدات را براى سفارش ارائه مى‌دهد.


Pharmaceutical industries Corporation. No. 204 wisara Road. Rangoon. Tell: 32560-30010-31379 Cable: PHARMCOR. Tellex -SAMATA-BM 2043


مواد غذائى و خواروبار Food Stuff شامل انواع مشروبات الکلي، آبجو، انواع سيگار، دانه‌هاى قهوه، چاى سياه و سبز، تنباکو و تنباکوى ويرجينيا.انواع مواد فروشگاهى General Stores شامل البسه، لوازم منزل، پارچه، مبلمان، انواع کاغذ، انواع چيپس، رب گوجه‌فرنگى و کل مايحتاج مورد نياز جهت صادرات توسط شرکت صادرات و واردات برمه به نشانى زير انجام مى‌گيرد.


Myanmar Ex[prt Import Coporation. (Export Division) No 662 Merchant street. Rangoon. Tell: 10100-10155-10077 Cable Myan export Telex: UBMEIC BM 2005