يشم سبز برمه (Burma Jade)

جواهرات (Gems)

- ياقوت‌هاى موگوک برمه Burma Rubies of Mogok


- ياقوت‌هاى کبود و سنگ لاجورد Sapphires


مرواريد (Peart)

صيد مرواريد از زمان‌هاى قديم در اين کشور رواج داشته است. مرواريد برمه به رنگ‌هاى گوناگون و دسته‌هاى مختلف تقسيم مى‌شود، که به برخى از انواع اشاره مى‌گردد.


مرواريد دور نقره‌اي، Raund Silver Pearl، مرواريد دور طلائي، Round Golden Pearl، مرواريد قطره نقره، Drop Silver Pearl، مرواريد قطره طلا، Drop Golen Pearl مرواريد کوچک از نوع Drop B. Class Pearl . B و مرواريد نامرتب و نامرغوب، Irregular Pearl اين محصول از طريق شرکت تعاونى جواهرفروشان برمه به نشانى زير صادر مى‌گردد.


Myanmar Gems Corporation 66 Kaba Aye Pagoda Road Rangoon Tell 60904. 60905 . 61901 . 61902. cablo GEMS Telx BM 2007 Gems