۱. شمش نقره Silver Bullion که داراى بازارى بسيار پررونق در سطح جهانى مى‌باشد، نقش مهمى در ذخاير ارزى اين کشور دارد.


۲. روى سنگين (با غلظت زياد)، Zince Concentrate با درجه‌ها و مشخصات مختلف از نظر آميختگى با ديگر فلزات و ميزان رطوبت آن در اشکال زير جهت صادرات ارائه مى‌گردد.


Ag ---> 80 z/Ton Cu --->0.105% Insol ---> 4/5 %
Pb ---> 5% Fe ---> 4/5% Sb ---> 0/12%
Zn ---> 52/54% Cd ---> 0.2% , 3% As ---> 0.3% , 8%


۳. سرب به‌صورت توده‌اى (به‌مقدار وسيع انباشته شده در يک‌جا)، Pig Lead از نظر ترکيب با ديگر فلزات به درجه‌هاى گوناگون تقسيم مى‌شود، مانند:


Ag ---> 0.00026% Cu ---> 0.00011% Cd ---> Nil =تقريبا هيچ
Sb ---> 0.00472% Fe ---> Trace =به‌مقدار ناچيز As ---> Trace=به‌مقدار ناچيز
Bi ---> 0.00363% Zn ---> 0.00020% Nico ---> Trace=مقدار ناچيز
Bi ---> 0.00363% Zn ---> 0.00020% Pb ---> 99/99/08%


۴. سرب آنتيمون، Antimonial Lead يا سنگ سرمه و يا توتياى معدنى با خصوصيات ودرجه ترکيب به صورت زير:


Ag=نقره

Pb= سرب

Ni= نيکل

Co= کبالت

Sb= آنتيمون

Fe= آهن

As= ارسنيک

Cu= مس


Ag ---> 2531 OZs/Ton Cu ---> 0.162%
Pb ---> 78.891% As ---> 0.145%
Sb ---> 20.460%


۵. مس سرب‌دار ناخالص . Leady Copper Matte:


Ag ---> 55.08 ozsperton Co ---> 0.15% As ---> 100%
Pg ---> 35.00% Sbo ---> 0.1% Cu ---> 40.9%
Ni ---> 0.3% Fe ---> 5.00%


۶. مس و نيکل مخلوط Copper Nickel Speiss با مشخصات زير:


Ag ---> OZs/Ton Co ---> 3.5%
Pb ---> 10.6% Sb ---> 4/0%
Cu ---> 21.3% Fe ---> 7.03%
Ni ---> 20.6% As ---> 29.00%


۷. روى غليظ شده (فشرده) به‌صورت شمش Tin Concentrates که درجه خلوص آن ۶۵ تا ۷۰ درصد مى‌باشد.


۸. تنگستن غليظ شده (فشرده)Wolfram Concentrates (Tungsten)با درجه خلوص ۵۵ الى ۷۰ درصد.


۹. تنگلستن مخلوط باارسنات (سنگ روى) Wolfram / Schee lite/ Tin Ore: که به‌صورت سنگواره و به‌رنگ سبز متمايل به زرد در معادن يافت مى‌شود، داراى ۱۷ تا ۲۷درصد روى و ۳۰ تا ۴۵ درصد تنگستن مى‌باشد.


۱۰. تنگلستن مخلوط شده با روي، Wolfram Tin Mixed: داراى ۲۷ درصد روى و ۴۵ درصد تنگستن است.


۱۱. بيسموت روي: داراى ۲۵ درصد روى ۳۵ درصد تنگستن و ۱۰ الى ۲۰ درصد بيسموت مى‌باشد.


۱۲. سنگ‌هاى معدنى آنتيمون Antimony Or : که اغلب داراى ۲۷ درصد آنتيمون هستند.


کُل توليدات معدنى صادراتى توسط وزارت صنايع و معادن به نشانى زير به بازار جهانى عرضه مى‌گردد.


No (1) Mining Corporation. (Mineral Export Division) 225/227 Pansodan street Rangoon. Tell 17300 Cable BAWARAN Telx MYCORP - BM 2017