سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

برمه در جنوب شرقی آسیا و عرض جغرافيائى ۱۰ تا ۲۸ درجه شمالى و طول جغرافيائى ۱۹ تا ۱۰۱ درجه شرقى واقع شده است.


اين کشور حدود ۵۶۰۰ کيلومتر مرز خاکى و ۱۹۳۰ کيلومتر ساحل دريائى دارد. طولانى‌ترين مرز برمه ۲۱۹۵ کيلومتر با جمهورى خلق چين است و با کشور تايلند ۱۷۹۹ کيلومتر با هندوستان ۱۴۸۷ کيلومتر و با بنگلادش ۷۰ کيلومتر مرز مشترک دارد، کشور برمه همچنين در مشرق با لائوس هم‌مرز مى‌باشد.


دولت برمه از ۱۹۵۹ به آئين بودائى ارج و بهاء رسمى داده و در ۱۹۶۱ با تصويب قانونى آئين مزبور را به‌صورت دين رسمى برمه در آورد.


برمه از نظر منابع زيرزمينى يکى از غنى‌ترين کشورهاى جنوب آسيا محسوب مى‌شود، از دهه ۱۹۳۰ نفت در اين کشور کشف گرديد، در دهه هفتاد و بعد از آن در جرگه کشورهاى صادرکننده نفت درآمد.