سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

بنگلادش کنونی ۱۴۳ ، ۹۹۸ کیلومترمربع وسعت دارد. مرزهای این کشور از شمال و غرب و شرق به‌وسیلهٔ هند محاصره شده است.


بنگلادش به رغم مساحت کم و محصور شدن به‌وسیلهٔ هند از سه جهت در کنار خلیج بنگال قرار دارد و از این جهت می‌تواند با اقیانوس هند و راه‌های مختلف آبی دنیا در تماس باشد و این امر اهمیت ویژه‌ای برای این کشور دارد. از منابع طبیعی این کشور گازها می‌باشد ، که می‌تواند در پیشرفت و توسعه بنگلادش نقشی مهم ایفاء نماید.


بنگلادش خواهان بهترین روابط با کشورهای منطقه است. تحکیم دوستی میان کشورهای منطقه در سازمان سارک انجام شده است. بنگلادش روابط دوستانه با کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی دارد و عضو کمیته صلح این سازمان می‌باشد. داکا محل چهاردهمین کنفرانس وزراء خارجه اسلامی در ۱۹۸۳ بوده است. این کشور در ۱۹۷۸ عضو شورای امنیت سازمان ملل بوده و در سال ۸۷-۱۹۸۶ ریاست مجمع عمومی سازمان ملل را برعهده داشته است. بنگلادش همچنین در یک دوره ریاست گروه ۷۷ را برعهده داشته است.