اهميت استراتژيک کشور در منطقه

آنگولا به‌علت موقعيت جغرافيائى آن در مرکز قسمت جنوبى قاره آفريقا، همراه با ساحل طولانى در کنار اقيانوس اطلس نقشى اساسى در ارتباط کشورها و ملت‌هاى آفريقا مى‌تواند به عهده داشته باشد. سواحل اين کشور عموماً قابل کشتيرانى و مناسب براى ايجاد تأسيسات بندري، اسکله، موج شکنى مى‌باشد. ۳ شهر مهم اين کشور يعنى لوآندا، بانگوئلا و ناميب، بندر مهم با تأسيسات قابل توجه مى‌باشد، از سوئى خطوط راه‌آهن اين کشور نقشى استراتژيک در ايجاد ارتباط کشورهاى مرکزى ناحيه مانند زامبيا و رودزيا و زئير به ساحل اقيانوس اطلس دارد که اهميت اين کشور را براى کشورهاى فوق چندين برابر مى‌سازد.


از سوئى منابع اين کشور همچون الماس، سنگ آهن، چوب، فسفات و نفت توجه کشورها و شرکت‌هاى فعال را در امر تجارت و سرمايه‌گذارى در اين قاره را به خود جلب کرده است، به‌نوعى که در صورت پايان جنگ‌هاى داخلى اين کشور و ايجاد ثبات امنيتي، سياسي، آنگولا به‌صورت مرکز فعاليت‌هاى اقتصادى - تجارى جنوب آفريقا همچون کشور آفريقاى جنوبى مى‌تواند نمود پيدا کرده و از اقتصاد شکوفا برخوردار شود. نيروهاى نظامى اين کشور، با توجه به توان نظامى آن و ادوات جنگى اين کشور در صورت صلح داخلى مى‌تواند عامل تعيين کننده براى ثبات سياسى اين کشور و همچون منطقه بوده و در جهت تثبيت صلح و امنيت لازم براى توسعه جنوب آفريقا عمل کند. لذا، آنگولا نقش استراتژيکى به‌سزائى در منطقه داشته که ضرورت يک بازنگرى اساسى در ايجاد روابط با اين کشور را براى جمهورى اسلامى ايران هرچه بيشتر پيش مى‌آورد. هم اکنون روابط جمهورى اسلامى ايران با آنگولا که در راستاى صلح پيش مى‌رود، در حال گسترش است.

نقش تعيين کننده هر يک از عوامل جغرافيائى و منابع طبيعى

در اين مورد ابتدا بايستى از معادن غنى اين کشور نام برد، حوزه نفتى کابيندا در شمال نقش اساسى در افزايش درآمد ملى اين کشور داشته است. افزون به آن مى‌بايست از معادن الماس شمال شرق آنگولا نام برد که باز به‌صورت يکى از اصلى‌ترين اهداف نظامى طرفين درگير درآمده است. مناطق کشاورزى غنى در تمام نواحى غربى اين کشور، زمين‌هاى مرغوبى را براى کشت انواع محصولات کشاورزى مانند پنبه، ذرت، قهوه، نيشکر و پرورش دام را فراهم کرده است. سه مسير راه‌آهن اين کشور يعنى لوآندا - مالانژ، بانگوئلا - لوئنلا (تا مرز زئير) و ناميب که بعداً تا مرز زامبيا ادامه يافته است از نقشى اساسى براى ارتباط مناطق مرکزى اين قاره به سواحل اقيانوس اطلس، برخوردار مى‌باشد.


رودخانه‌هاى طويل و مناسب براى حمل و نقل از ديگر عناصر تعيين‌کننده در جغرافياى اين کشور مى‌باشد که به سهولت امکان دسترسى به مناطق جنگلى اين کشور را فراهم مى‌آورد. معادن آهن مرکز و جنوب و معادن فسفات نيز از اهميت به‌سزائى برخوردار مى‌باشند. مجموع عوامل فوق و موقعيت جغرافيائى اين کشور در غرب آفريقا و سواحل طولانى آن در مجاورت اقيانوس اطلس و قرار گرفتن اين کشور چه در مسير راههاى زمينى و چه دريائى منطقه‌اى و بين‌المللي، اهميت جغرافيائى و استراتژيکى اين کشور را براى کشورهاى منطقه و همچون در سطح بين‌المللى دو چندان ساخته است.