سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

جمهوری آنگولا ، وسعتی معادل ۱ ، ۲۴۶ ، ۷۰۰ کیلومتر مربع (۴۸۱ ، ۳۵۴ مایل مربع) را شامل می‌شود ، که در واقع بزرگترین دولت پرتغالی زبان آفریقا نیز است. این کشور از ۱۸ استان تشکیل شده است که یکی از آنها یعنی استان کابیندا توسط باریکه‌ای از کشور زئیر ، از شرق کنگو از دیگر ایالت‌ها جدا می‌باشد.


آنگولا به‌علت موقعیت جغرافیائی آن در مرکز قسمت جنوبی قاره آفریقا ، همراه با ساحل طولانی در کنار اقیانوس اطلس نقشی اساسی در ارتباط کشورها و ملت‌های آفریقا می‌تواند به عهده داشته باشد. سواحل این کشور عموماً قابل کشتیرانی و مناسب برای ایجاد تأسیسات بندری ، اسکله ، موج شکنی می‌باشد. ۳ شهر مهم این کشور یعنی لوآندا ، بانگوئلا و نامیب ، بندر مهم با تأسیسات قابل توجه می‌باشد.


نظام حکومت مپلا قانون‌اساسی آنگولا را در نوامبر ۱۹۷۵ تصویب کرد و در اکتبر ۱۹۷۶ ، سپتامبر ۱۹۸۰ ، مارس ۱۹۹۱ ، و آوریل و آکوست ۱۹۹۲ اصلاحاتی درباره آن صورت گرفت. جمهوری آنگولا دولتی حاکم و مستقل بوده که هدف اولیه آن ایجاد جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک براساس صلح ، عدالت و پیشرفت اجتماعی ، می‌باشد. دولتی دموکراتیک براساس قانون ، که به اتحاد ملی تشکیل شده و براساس احترام به انسان ، آزادی عقیده و وجود سازمان‌های سیاسی با محترم داشتن و ضمانت حقوق اساسی و آزادی افراد خواه فردی یا جمعی.