آفتاب

گِل فشان؛ آذربایجان (Mud Volcano)تمام اطلاعاتی که در مورد کوه آتشفشان دارید را در نظر بگیرید تا بتوانید «گلِ فشان» را تصور کنید

این تفاوت که در این پدیده طبیعی، (بجای مواد مذاب آتشفشانی، بخار، خاکستر و سنگ)، گل سرد، آب و گاز به خارج پرتاب می شود و با انباشته شدن این گل ها، به مرور زمان مخروطهای کوچک وبزرگی (متوسط 4 متر ارتفاع) تشکیل می شود. تاکنون حدود 400 گل فشان در آذربایجان و دریای خزر یافت شده است که تقریبا نصف تعداد کل آن در دنیا است.وبگردی