آفتاب

کلیسای مومیایی های کاپوچین کاتاکومب، ایتالیا ( Capuchin Catacomb, Italy )اجساد مومیایی شده بیش از 2000 انسان در راهرو های این صومعه سیسیلی قرار دارند. این مومیایی ها با لباس هایی که بر تن دارند مقام و منصب خود را نشان می دهند. هر چند در شروع کار، این مومیایی کردن خاص مقامات مذهبی، مردان خدا و راهبان بوده است اما در ادامه اجساد اشراف زادگان و خانواده های افراد ثروتمند نیز در این صومعه دفن گردید. جسد دختر بچه‌ دو ساله به نام رزالیا لومباردو (Rosalia Lombardo ) نیز در میان دیگر مومیایی ها دیده می شود که تازه و دست نخورده به نظر می‌ رسد. این دختر با چهره ای معصومانه در تابوت شیشه ‌ای آرمیده است و به زیبای خفته شهرت دارد.