آفتاب

منطقه انفجار هسته ای رآکتور چرنوبیل ، اوکراین ( Chernobyl Exclusion Zone, Ukraine )این مکان بدترین فاجعه‌ ی هسته‌ ای در تاریخ را تجربه کرده است، اطراف چرنوبیل منطقه ی ممنوعه می باشد و محله ها همگی متروکه و بی روح گشته اند. در بخش هایی از این ناحیه تشعشع رو به کاهش است و مسافران اجازه بازدید دارند ولی بخش های زیادی هنوز هم ممنوعه و خطرناک می باشند.وبگردی