آفتاب

تپه ی صلیب ها ، لیتوانی ( Hill of Crosses, Lithuania )با وجود اینکه علت ساخت این مکان یک راز باقی مانده است، بیش از هزار صلیب و دیگر نماد های مذهبی حدود دو قرن پیش در این تپه قرار گرفته اند. این ناحیه نماد صلح در لیتوانی به شمار می رود و همچنین یکی از رمزآلودترین مقصد های گردشگری در جهان می باشد.وبگردی