آفتاب

امامزاده حمیده و رشیده خاتونامامزاده حمیده و رشیده خاتون در شهر دُرچه که در مجاورت محدوه قانونی جنوب غربی اصفهان و در ۱۲ کیلومتری مرکز این شهر قرار دارد،واقع شده است . در کنار گورستان و گلزار شهدای درچه شهرستان خمینی شهر واقع در ۳ کیلومتری این شهرستان و در کنار کلانتری ۱۴ این شهرستان دو امامزاده در یک بقعه به نام های امامزادگان رشیده خاتون و حمیده خاتون مدفونند.

امامزاده حمیده و رشیده خاتون اصفهان (گزین – جزین) امامزاده حمیده و رشیده خاتونوبگردی