آفتاب

آرامگاه پروفسور پوپآرامگاه پروفسور پوپ در شهر تاریخی اصفهان واقع شده است .شاید کمتر کسی وجود داشته باشد که با آثار و بناهای تاریخی اصفهان ناآشنا باشد. تقریبا اکثر ما ایرانیان این شهر زیبا و آثار برجسته‌اش را یا دیده ایم و یا دست کم نام آنها را شنیده ایم. میدان نقش جهان، سی و سه پل، چهل ستون، عالی قاپو، منار جنبان و پل خواجو نام هایی آشنا برای هر ایرانی است.در کنار همه ی این زیبایی ها و بنا های تاریخی منحصر به فرد، آرامگاه فردی به نام آرتور اپهام پوپ قرار دارد که در نزدیکی زاینده رود واقع شده است .

آرامگاه پروفسور پوپ آرامگاه پروفسور پوپوبگردی