آفتاب

خورشید دو بار طلوع می‌کنددست و دلم می‌لرزید از این‌که متنی که انتخاب کرده‌ام متنی هست که برای تماشا جذاب و دیدنی باشد یا نه. مبادا که تماشاگر بعد از دیدن آن حس و حال خوبی نداشته باشد.

دست و دلم می‌لرزید از این‌که متنی که انتخاب کرده‌ام متنی هست که برای تماشا جذاب و دیدنی باشد یا نه. مبادا که تماشاگر بعد از دیدن آن حس و حال خوبی نداشته باشد.

نکند که درست انتخاب نکرده باشم. این کابوسی بود که در طول تمرینات نمایش مرا بی خواب کرده بود. اما حالا بعد از گذشت چند اجرا و هم داستان شدن تماشاگر با نمایشی که روی صحنه است، باز هم دچار بی خوابی شده ام، اما این بار از سر هیجان و شدت خوشحالی؛ بی خوابی و هیجانی که از جنس لذت و دلواپسی است نه به خاطر نگرانی و اضطراب.

قصد دارم بگویم از تماشاگرانی که با تشویق و استقبالشان از این نمایش انرژی مثبتی را با خودشان به سالن اصلی تئاترشهر وارد می کنند، صمیمانه تشکر می کنم.

راستی یک چیز را یادم رفت بگویم. وقتی که خورشید آسمان غروب می کند، خورشید دیگری در سالن اصلی تئاترشهر در حال طلوع است. برای دیدن طلوع دوباره خورشید، شب هنگام به دیدن نمایش پسران آفتاب بیایید.
سیامک صفری
 کارگردان پسران آفتابوبگردی