آفتاب

بیچاره مکبثاز روز یکشنبه اجرای نمایش «بیچاره مکبث» به کارگردانی پیام عزیز کارگردان خوش فکر و جوان آغاز شده است.

از رو ز یکشنبه اجرای نمایش «بیچاره مکبث» به کارگردانی پیام عزیز کارگردان خوش فکر و جوان آغاز شده است.
 در این نمایش از یک تکنیک خاص استفاده شده، به این شکل که بر صورت و بدن بازیگران نمایش پارچه قرار می‌گیرد، همچنین طراحی صحنه این نمایش نیز به وسیله پارچه انجام شده است و در حقیقت صحنه، اجرا و آکسسوار «بیچاره مکبث» در هم تنیده شده است. مژگان معقولی، مهرداد خانی، میترا عزیزی، پدرام شیوا، مهری نوروزیان، شایان پور ملا، رامین منصوری و... بازیگران این نمایش هستند.برای تماشای این نمایش در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر ساعت ۳۰ : ۱۸ و با قیمت بلیت ۸۰۰۰ تومان روی صحنه است.وبگردی