آفتاب

شورشیان اصلی- شورشیان اصلی (Primitive Rebels)، نوشته اریک هابسبام در ۱۹۵۹ رابین هود در انگلستان، جانوسیک در لهستان و اسلواکی، دیگو کورینتس ماتئوس در اسپانیا و اعضای مافیا در سیسیل در این کتاب نمون اولیه ای از شورشیان اجتماعی هستند که از ثروتمند می گیرند و به فقرا می دهند.

۱- شورشیان اصلی (Primitive Rebels)، نوشته اریک هابسبام در ۱۹۵۹
رابین هود در انگلستان، جانوسیک در لهستان و اسلواکی، دیگو کورینتس ماتئوس در اسپانیا و اعضای مافیا در سیسیل در این کتاب نمون اولیه ای از شورشیان اجتماعی هستند که از ثروتمند می گیرند و به فقرا می دهند.
وبگردی