به حالتى که دو کشتى‌گير در فاصلهٔ بسيار نزديکي، در مقابل هم قرار گرفته، بتوانند همديگر را از ناحيهٔ بالاتنه بگيرند و باهم تماس پيدا کنند و يا اينکه سرهاى خود را به روى سينه، شانه و يا سر همديگر قرار دهند، اصطلاحاً ”سرشاخ“ مى‌گويند.

روش صحيح سرشاخ شدن

اصولاً روش صحيح سرشاخ شدن در ورزش کشتي، بايد ويژگى‌هاى زير را داشته باشد:


- امکان حمله و اجراء فنون از طرف حريف را کاهش دهد.


- شرايط مناسب براى تسهيل در اجراء فنون و تکنيک‌هاى کشتى را فراهم کند.


- امکان آسيب و صدمه را کاهش دهد.


- متناسب با قوانين و مقررات کشتي، امکان اخطار و کم‌کارى (پاسيو) را کاهش دهد.