تجهیزات

- تجهيزات يک بازيکن شامل پيراهن‌ها، شورت‌ها، جوراب‌ها (متحدالشکل) و کفش ورزشى است.- رنگ و طرح پيراهن، شورت و جوراب بازيکنان يک تيم بايد يکسان (استثناء براى ليبرو) و تميز براى تمامى تيم باشد.


- کفش‌ها بايد سبک و قابل استفاده براى باز کردن بوده و زير آن لاستيکى يا چرمى و بدون پاشنه باشند.


براى مسابقات جهانى و رسمى FIVB بزرگسالان، رنگ کفش‌هاى هر تيم بايد يکسان باشد، اما آرم و علائم تجارتى کفش‌ها مى‌تواند به رنگ‌ها و طرح‌هاى متفاوت باشد. پيراهن‌ها و شورت‌ها بايد مطابق با استانداردهاى تأييد شده از سوى FIVB تهيه شود.


- پيراهن‌هاى بازيکنان هر تيم بايد از ۱ تا ۱۸ شماره‌گذارى شده باشد:

۱. شماره بايد در وسط جلو و وسط پشت پيراهن جا داده شده باشد. رنگ و شفافيت شماره‌ها بايد مغاير با رنگ و شفافيت پيراهن‌ها باشد.


۲. شماره روى سينه بايد حداقل به بلندى ۱۵ سانتيمتر و در روى پشت حداقل به بلندى ۲۰ سانتيمتر و پهناى شماره بايد حداقل ۲ سانتيمتر باشد.


براى مسابقات جهانى و رسمى FIVB، شماره بازيکنان بايد در قسمت پاى سمت راست شورت نوشته و تکرار شود. بلندى شماره روى شورت ۴ تا ۶ سانتيمتر و پهناى آن حداقل يک سانتيمتر باشد.


- کاپيتان تيم بايد روى پيراهن خود و در زير شماره سينه‌اش يک نوار ۲×۸ سانتيمترى داشته باشد.


- پوشيدن لباس به رنگ متفاوت از ساير بازيکنان تيم ممنوع است و يا پوشيدن لباس بدون شماره رسمى مجاز نيست.

تعويض تجهيزات

داور اول مى‌تواند اجازه دهد يک يا چند بازيکن:


- پابرهنه بازى کند.


- پيراهن‌هاى خيس شده را در فاصله زمانى بين ست‌ها يا بعد از تعويض و خارج شدن از زمين عوض کنند، به شرط اينکه، رنگ، طرح و شماره لباس (هاى) جديد همانند لباس‌‌ (هاى) قبلى باشد.


- در هواى سرد با لباس گرمکن بازى کنند، به شرط آنکه رنگ و طرح گرمکن تمامى بازيکنان تيم يکسان باشد، (به استثناء ليبرو) و بر طبق قانون شماره‌گذارى پيراهن بازيکنان شماره‌گذارى شده باشد.

اشياء ممنوعه

- در بر کردن هر نوع اشياء که سبب مجروح شدن ديگران شده يا امتياز و نفع ساختگى براى بازيکن به وجود آورد ممنوع است.


- بازيکنان مى‌توانند با مسؤوليت خود (ريسک کردن) از عينک يا لنز استفاده کنند.