اين حرکت، از حرکات گول‌زننده‌اى است که مهاجمان با توپ و بدون توپ، و حتى مدافعان مى‌توانند از آن استفاده کنند.