البسه:

- پيراهن، جلو و پشت آن يک‌رنگ باشد.


- تمامى بازيکنان (مردان و بانوان) بايد پيراهن خود را داخل شورت در زمان بازى قرار بدهند.


- تى‌شرت، بدون توجه به نوع آن مجاز به پوشيدن آن در زير پيراهن نمى‌باشد مگر مجوز کتبى از پزشک داشته باشد. در صورت داشتن مجوز بايستى تى‌شرت هم‌رنگ پيراهن باشد.


- شورت، در جلو و پشت يک‌رنگ بوده ولى الزامى به هم‌رنگ بودن با پيراهن نيست.


- زير شورتي، در صورتى که از شورت بيرون آمده باشد بايد هم‌رنگ شورت باشد.


- هر بازيکن بايد پيراهنى که شماره در جلو و پشت داشته بپوشد و رنگ شماره‌هى طورى باشد که کاملاً از رنگ پيراهن متمايز باشد. شماره‌ها بايد کاملاً قابل ديد باشند:


- شمارهٔ پشت حداقل به اندازهٔ ۲۰ سانتى‌متر


- شمارۀ جلو حداقل به اندازهٔ ۱۰ سانتى‌متر


- و عرض شماره‌ها نبايد کمتر از ۲ سانتى‌متر باشد.


- شماره‌ها از ۴ تا ۱۵ خواهد بود.


- بازيکنان يک تيم نبايد از شماره‌هاى تکرارى استفاده نمايد.


- تبليغات در جايى مجاز است که دستورالعمل مسابقات آن را تأييد نمايد و نبايد با شماره‌هاى جلو و پشت تداخل پيدا کرده و قابل ديد نباشد.


- سرداور نبايد به هيچ بازيکنى اجازه بدهد از اشيايى استفاده کند که احتمالاً به ديگران آسيب مى‌رساند.


لوازم زير غيرمجاز مى‌باشد:

- انگشتر، مچ‌بند، بازوبند، دستبند که از نوع چرمى يا پلاستيک و يا فلزى باشد و هر شيء ديگرى که از جنس سخت باشد حتى اگر پوششى داشته باشد.


- وسايلى که احتمال بريدگى دارد. (ناخن‌هاى بلند که بايد کاملاً کوتاه شود.)


لوازم زير مجاز مى‌باشد:

- شانه‌بند، بازوبند، که در منطقهٔ بالا باشد، ساق‌بند که به نوعى پوشش داشته باشد تا به ديگران آسيب نرساند.


- زانوبند اگر پوشش کافى داشته باشد.


- پوشش براى دماغ حتى اگر از جنس سخت باشد.


- عينک، چنانچه خطرى براى ديگران نداشته باشد.


- هدبند که حداکثر ۵ سانتى‌متر عرض داشته باشد، جنس برنده نبوده و يک‌رنگ از نوع پارچه، مواد پلاستيکى يا لاستيکى باشد.