چرخش بالاتنه درحال ايستاده

اجراء اين حرکت با وزنه و بدون وزنه مى‌تواند باعث کشيدگى ليگامنت‌هاى زانو شود و اندازهٔ حرکت بالاتنه معمولاً از ظرفيت جذب بافت‌هائى که تحت کشش قرار مى‌گيرند پيش‌افتاده، موجب آسيب‌ به زانو گردد.


لمس‌کردن انگشتان پا در حالت ايستاده (تصوير لمس‌کردن انگشتان)

چون در هنگام انجام اين حرکت پاها کاملاً کشيده‌اند، لمس‌کردن انگشتان در حالى‌که پا از ناحيهٔ زانو خم نمى‌گردد موجب فشردگى ناحيهٔ ميانى زانو شده، باعث کشش بيش از حد زانو و وارد آمدنِ فشار بر روى قسمت پائينى ستون فقرات مى‌گردد و ممکن است منجر به بد شکل‌شدن بدن و لق‌شدن زانو شود.


حرکت پل‌مانند (تصوير حرکت پل‌مانند)

اجراء حرکت کششيِ پل، باعث فشردگى ديسک‌هاى ستون فقرات و اعصاب منشعب‌شده از آنها مى‌گردد به طورى‌که تکرار آن به بروز کمردرد مى‌انجامد.


حرکت بالانس يا وارونه ايستادن

چون اين حرکت موجب افزايش فشار خون مى‌شود ممکن است باعث پارگى مويرگ‌ها مخصوصاً مويرگ‌هاى چشم‌ها شود، و از طرفى ممکن است بر اثر سقوط، موجب آسيب‌ديدگى گردن گردد، از اين‌رو، به ورزشکاران مبتدى و دانش‌آموزان توصيه نمى‌شود.