ارتفاع مانع دوهاى ۲۰۰۰ يا ۳۰۰۰متر بايستى ۹۱۴/۰ متر با ۳+ ميلى‌متر باشد بالاتر و پائين‌تر از اين مقدار و حداقل عرض مانع ۹۶/۳ متر قسمت بالاى آن چاله ۱۲۷۰۰×۱۲۷۰ ميلى‌متر مربع مى‌باشد. وزن هر مانع بايستى بين ۸۰ و ۱۰۰ کيلوگرم باشد. هرمانع بايستى در هر طرفش پايه‌اى باشد که اندازه آن بين ۲۰/۱ تا ۴۰/۱ متر باشد.


مانع بايستى طورى به روى پيست قرار گيرد که با ۱۰۰/۳۰ متر از لبه بالايى آن زمانى که از لبه داخلى پيست اندازه‌گيرى شود داخل زمين قرار گيرد.


تذکر:

توصيه مى‌شود که اولين مانعى که در شروع گذارده مى‌شود حداقل به عرض ۵ متر باشد.


چاله آب که شامل مانع هم مى‌شود بايستى ۶۶/۳ متر طول و عرض داشته باشد. سطح آب بايد همطراز با سطح پيست بوده و در انتهاى مانع تا فضاى تقريباً ۳/۰ متري، به عمق ۷/۰ متر باشد. از تَه چاله بايستى شيبى معمولى بطرف بالا تا سطح پيست و منتهى‌اليه چاله آب داشته باشد.


مانع بايستى محکم در جلوى آب نصب شود و کليه موانع مسابقه بايستى هم‌ارتفاع باشند. براى اطمينان حاصل نمودن از اينکه شرکت‌کنندگان سالم فرود مى‌آيند، انتهاى محل پرش از آب ( چاله آب) بايستى در منتهى‌اليه آن با مواد مناسبى پوشيده شود که حداقل عرض آن ۶۶/۳ متر و طول ۵۰/۲ متر و ضخامت ۲۵ ميلى‌متر باشد.