کلمهٔ آناتومى يعنى کالبدشناسى شناخت استخوان‌ها، مفاصل، ليگامنت‌ها، عضلات تاندون‌ها، سر ثابت و متحرک عضلات و عمل آنها پرداخته مى‌شود و به‌طور کلى آناتومى حرکت عضلات و عمل آنها را در حرکت‌هاى مختلف بدن مى‌نامند. مثلاً مفصل آرنج در چه زاويه‌اى نگه داشته شود تا عضلات عمل‌کننده آن بيشترين نيرو را وارد نمايند و غيره