آفتاب

کنایه جالب کامبیز دیرباز به شجاع خلیل زاده بازیکن سابق پرسپولیسکنایه جالب کامبیز دیرباز به شجاع خلیل زاده در واکنش به بوسیدن لوگو تیم الریان قطر

انتشار تصویری از شجاع خلیل زاده در حال بوسیدن لوگو تیم جدیدش ( الریان قطر ) با واکنش طرفداران پرسپولیس روبرو شد، در این میان واکنش کامبیز دیرباز بیش از همه جنجالی شده است.

او در این پست گفت :

بعضی ها هم ظاهرا سندروم بوس های بی قرار دارن!!

،

ما چقدر ساده بودیم …

،

عشق است پرسپولیس و دیگر هیچ…
وبگردی