آفتاب

کمیل قاسمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت مدال طلا حق ایران استطابق قانون اتحادیه، طلای سنگین وزن برای ایران است اگر من طلا بگیرم تیم ایران سوم و روسیه چهارم میشود.

طابق قانون اتحادیه، طلای سنگین وزن برای ایران است.
اگر من طلا بگیرم تیم ایران سوم و روسیه چهارم میشود.
من صحبتهای دیشب در دایره طلایی را شنیدم. از اینکه اعلام شد که قانونی در اتحادیه جهانی نداشتیم که اگر نفرات برتر دوپینگ کنند ، چه کسی جایگزین آنها میشود، به شدت تعجب کردم! چون زمانی که کشتی گیر گرجستانی که در المپیک به مدال نقره رسیده بود دوپینگش مثبت اعلام شد، از بین من و حریف روسی ام (بلال ماخوف )، که هر دو مشترک سوم شده بودیم ، حریف روسی ام‌را بعنوان نفر دوم معرفی کردند و گفتتد مطابق قانون ، آخرین نفر بازنده به کشتی گیر دوپینگی جایگزین وی میگردد. و بر همین مبنا هم وقتی کشتی گیر ازبکستانی که در وزن ما مدال طلا گرفته بود دوپینگش مثبت اعلام شد، اتحادیه جهانی کشتی ، مرا بعنوان نفر اول و دارنده مدال طلای المپیک اعلام کرد. این یعنی اتحادیه جهانی کشتی در این مورد قانون داشته و دارد.اما دیشب اعلام کردند که روسها کشتی گیر خودشان را کنار من بعنوان دارنده مدال طلا قرار داده اند و اعلام کردند که فدراسیون ایران به روسها گفته است ما به پیگیری شما اعتراضی نداریم! این یعنی فقط روسها توانستند نقره خود را طلا کنند. البته اینها حرفهایی است که در داخل زده میشود و هیچ چیز قطعی نیست.فدراسیون باید پیگیری کند که اتحادیه در این مورد قانون دارد و مطابق قوانینش طلا حق ایران است .آیا اگر الان تست دوپینگ تایمازوف ازبکستانی منفی شود و به او‌ مدال طلا را بدهند، مدال نقره ای که به کشتی گیر روس داده بودند را به طور مشترک به من هم میدهند؟منتظر پیگیری کمیته ملی المپیک هستم. مطابق قانون اتحادیه جهانی کشتی، طلای سنگین وزن المپیک‌ ۲۰۱۲ لندن حق ایران است. آنهم طلایی بدون شریک. در ضمن اگر ایران طلای سنگین وزن را به حق و به تنهایی تصاحب کند، تیم ایران و روسیه به لحاظ مرغوبیت و تعداد مدال مشترکاً به مقام سوم خواهند رسید و ایران به لحاظ امتیاز بیشتر سوم و روسیه چهارم میشود. روسها بیهوده موضوعی را پیگیری نمیکنند. باید از حق تیم کشتی آزاد ایران و کشتی گیر ایرانی در المپیک لندن دفاع شود.
وبگردی