آفتاب

کمپین نجات از مرگ جواني بخاطر قتل در تصادفبهنوش بختیاری در اینستاگرام خود از کمپین نجات از مرگ جواني بخاطر قتل در تصادف حمایت کرد.

او در پست خود نوشت:
کوروش به خاطر قتل در یک تصادف، ۱۱ سال است که پشت میله های زندان در انتظارقصاص است.
بالاخره خانواده مقتول راضی شده که با دریافت مبلغی ازقصاص وی صرف نظر کند اما خانواده کوروش که تحت پوشش کمیته امداد هستند نتوانسته اند مبلغ را فراهم کنند
شماره شبا
IR170190000000114504557009
شماره حساب
0114504557009
شماره کارت
6037697575557902
به نام پریسا چاکری

وبگردی