آفتاب

پست پوریا شکیبایی، به بهانه‌ی روز بازیگرچهاردهمین روز از دومین ماه بهار به عنوان روز بازیگر نامگذاری شده است و تعدادی از بازیگر‌ها پست‌هایی برای تبریک این روز به خودشان یا عزیزانشان به اشتراک گذاشتند.

وبگردی