آفتاب

نوید محمد زاده از همکاری دوباره با برادران جلیلوند خبر دادپروژه جدید نوید محمدزاده با وحید جلیلوند با نام (شب،داخلی،دیوار)


اختتامیه فجرِ ۳۵
برای بدون تاریخ،بدون امضا
فیلم برادران جلیلوند
سیمرغ گرفتم.
امسال
شب،داخلی،دیوار
فیلم برادران جلیلوند
چالشی سخت و لذت‌بخش
برادران جلیلوند بینظیر هستند
انسان
رفیق،با مرام ،با معرفت،کاربلد,عاشق سینما
خوشحالم دوباره در کنار شما و تیم حرفه‌ای شما هستم.
وبگردی