آفتاب

میلاد عبادی‌پورِ والبالیست؛ اینگونه یاد و خاطره‌ی رفقای فوتبالیستش را زنده کردمیلاد عبادی پور در صفحه اینستاگرامش با یاد مهرداد میناوند و علی انصاریان نوشت: ما هرگز قهرمانان مان را فراموش نمی کنیم
وبگردی