آفتاب

مهدی مهدوی کیا با انتشار پستی برای بازیکنان پرسپولیس در فینال آسیا آرزوی موفقیت کردآرزوی موفقیت مهدی مهدوی کیا برای بازیکنان پرسپولیس

مهدی مهدوی کیا در این پست نوشت :

با تمام وجودم آرزو ميكنم كه آخرين قدمتان، محکمترین باشه.
وبگردی