آفتاب

مانی رهنما در آخرین پستش در اینستاگرام مهاجرتش از ایران را تکذیب کرد.او همچنین خبر از لایو مشترک با همسرش صبا راد داد تا در رابطه با این موضوع صحبت کند.

او در صفحه اش نوشت:
با شما
درود ، بزودی من بهمراه مجری توانای کشورمون سرکار خانم صبا راد همسر محترمم لایو مشترکی خواهیم گذاشت و با شما که ماههاست ناخواسته ازتون دوریم صحبت خواهیم کرد ، ارادتمندیم