آفتاب

قرار داد امیر علی اکبری با سازمان «وان چمپیونشیپ» در کشور سنگاپورامیر علی اکبری قهرمان MMA ایران با سازمان "وان چمپیونشیپ" قرارداد امضا کرد.

عقد قرارداد فایت با یکی از بزرگترین سازمانهای دنیا و انشالله اتفاقهای خوب در راهه و تبریک برای ورود سه تن از بچه های تیم به این سازمان

وبگردی