آفتاب

علی کریمی با انتشار کلیپی در هواپیما باعث شد تا گفته ها مبنی بر مهاجرتش از ایران قوت بگیرد.آیا علی کریمی از ایران رفت؟

علی کریمی با انتشار پستی در اینستاگرامش نوشت:گاهی نباش خودت را بردار و برو وكمى دورتر از اين قافله بايست


وبگردی