آفتاب

علی کریمی با انتشار پستی به انتقاد از قرار داد ویلموتس پرداختعلی کریمی با انتشار این پست گفت: با ١٦٦ ميليارد تومن ميشه تمام ايران رو درخت كاشت، ولى اين هنر فدراسيون و هيئت رئيسه حى و حاضر بود كه با يك درخت تمومش كردن. خسته نباشي دلاور خدا قوت .........!!!!