آفتاب

علی دایی از خاطرات لیگ قهرمانان یاد کرد.بازی هرتابرلین با اث میلان با حضور علی دایی ۲۱ سال قبل

بازی آث میلان مقابل هرتابرلین در لیگ قهرمانان اروپا - بیست و یک سال قبل 
وبگردی