آفتاب

رضا یزدانی در پستی خبر از انتشار موزیک قرنطینه دادرضا یزدانی در این پست نوشت: قرنطینه منتشر شد.... از پس روزهای عجیبی که زمین می گذراند، قرنطینه امد ماند و تا قلب ترانه نفوذ کرد . ما قرنطینه را نساختیم .او ما را ساخت.بماند از عمق جان به یادگار برای این دوران.... او در ادامه گفت با سپاس فراوان از اندیشه فولادوند برای یک ترانه ناب و یگانه دیگر، از میلاد عدل عزیز برای تنظیمی که اوج پختگی در آن دیده می شود از علی اوجی عزیز برای تهیه این ترک و زحمات بسیاری که کشید، از شهریا کبیری برای ساخت ویدئو و تیزرها، از ماندانا نعمتی برای پوستر متحرک از محمد خرمی نژاد برای ضبط ووکال و همه اونهایی که در این چهار ماه برای تولید این اثر کنار ما بودند.

                                      
وبگردی