آفتاب

حسینی ضمن تشکر از بیرانوند برای او در بلژیک آرزوی موفقیت کردما برای علیرضا آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم که او را مثل همیشه بر بلندترین قله‌های فوتبالی ببینیم. بدرود علیرضا؛ ما منتظر تو و درخشش تو خواهیم بود...

در روزهایی که همه اعضای خانواده بزرگ و میلیونی پرسپولیس برای قهرمانی در لیگ برتر تلاش می‌کنند جبر فوتبال باعث شد تا علیرضای عزیز که زحمات زیادی در همه این سال‌ها برای پرسپولیس کشیده بود از ما جدا شده و برای به دست آوردن روزهای بهتر، راهی اروپا شود.

اروزهایی که همه اعضای خانواده بزرگ و میلیونی پرسپولیس برای قهرمانی در لیگ برتر تلاش می‌کنند جبر فوتبال باعث شد تا علیرضای عزیز که زحمات زیادی در همه این سال‌ها برای پرسپولیس کشیده بود از ما جدا شده و برای به دست آوردن روزهای بهتر، راهی اروپا شود.

او اما باید بداند که همیشه در کنار ماست و در این روزهایی که برای قهرمانی تلاش می‌کنیم او را هم کنار خود می‌بینیم.

آرزوی همه ما سربلندی و موفقیت بیرانوند در قاره سبز است چرا که موفقیت او یک بار دیگر باعث اعتلاء نام بزرگ پرسپولیس خواهد شد؛ همانطور که پیش از این، بزرگان فوتبال پرچمدار خانواده میلیونی پرسپولیس در بالاترین سطح فوتبال در دنیا بودند.

ما برای علیرضا آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم که او را مثل همیشه بر بلندترین قله‌های فوتبالی ببینیم.

بدرود علیرضا؛ ما منتظر تو و درخشش تو خواهیم بود...
وبگردی