آفتاب

جشن تولد نیمه لاکچری مهدی طارمیجشن تولد نیمه لاکچری مهدی طارمی با تم سفید در کشور پرتغال.