آفتاب

تولد گوهر خیراندیش در ارتفاعات توچالاین هفته تولد گوهر سینمای ایران بود و او ویدیویی به اشتراک گذاشت که در آن دخترش برای مادر، تولد سورپرایزی در ارتفاعات توچال گرفته بود.