آفتاب

تشکر خسرو حیدری از هواداران بابت عنوان بهترین دفاع راست آسیاخسرو حیدری بهترین دفاع راست آسیا

از تمام شما هواداران بزرگ استقلال به بهانه انتخابم به عنوان بهترين دفاع راست آسيا ممنونم و پيام هاي زيباي تك تكتون رو بابت تبريك خواندم،بابت تمام انرژي هاي مثبتتون 
وبگردی