آفتاب

امیر آقایی در صفحه اینستاگرام خود از پایان فیلمبرداری اقازاده خبر داداقازاه هم تمام شد

آقازاده هم تمام شد، زحمت بسياري براي ساختش كشيده شده ،اميدوارم خوشايندتان باشد، و دست مريزاد و خسته نباشيد مي گويم به تك تك عوامل اقازاده